25060212-b2Q1s

2 st BYGGNADER PÅ SÅGVERKSGATAN 6 i KARLSTAD SÄLJES FÖR RIVNING
Rivning kan, om rivningstillstånd vunnit laga kraft, påbörjas 1/2-2019.
Rivningen skall vara avslutad sista Mars 2019.

ISOLERAD VERKSTADSBYGGNAD ca 360 kvm (15x24 meter) med  fri takhöjd ca 5,6 meter. Entresolplan i ett fack.
Ventilationsaggregat och elcentral på bild ingår, övriga inventarier på bilder ingår inte.
Murad brandvägg i gavel mot kallföråd tillhör verkstadsdelen.
3 st Torverk vikportar.
Port 1 och 3 höjd ca 4,45 bredd 4,2 meter.
Port 2 höjd ca 4,45 bredd 5,5 meter
Rivning/avstädning avser byggnad ovan mark.

KALLFÖRRÅD ca 740 kvm (15x49) med fri takhöjd ca 4,5 meter.
Murad brandvägg i gavel mot verkstad tillhör verkstadsdelen.
8 st Torverk vikportar höjd ca 4,45 bredd 4 meter på samtliga portar. 
Belastningsberäknad enl. snözon 1,5
Rivning/avstädning avser byggnad ovan mark.