25060212-b2Q1s

exekutiv försäljning industrifastighet mangskog

Enligt uppdrag från konkursförvaltaren Advokat Thor Olsson Arvika säljes

fastigheten Arvika Grytterud 11:1 genom offentlig auktion. Auktionen avslutas tisdag 10/3 kl. 10.00

Visning måndag 9/3 kl. 11.00-12.00

Areal: 4503 kvm. Taxeringsvärde: 685000.-  Köpeskilling 2014: 1300000.- Inteckningar: 500000.-
Visning måndag 9/3 kl. 11.00-12.00

butikslokal

Osäkert byggnadsår. Isolerad träbyggnad med ytterpanel av trä samt plåttak. 
Fd. bensinstation, en del var tidigare använd som bilverkstad. Gjuten grundplatta i verkstadsdelen med smörjgrop som numera är fylld med singel. Total golvyta ca 100 kvm varav verkstad ca 40 kvm.
Fastigheten har oljesanerats vid ägarbyte 2007.
Vatten och avlopp finns inkopplat. Vattnet har mycket dålig kvalite och är ej tjänligt som dricksvatten. Avloppsanläggningen är inte godkänd enl. dagens krav.
Elanslutning finns. Oisolerat förrådsutrymme 2x17 m mot NV.

virkesförråd 1

Byggnadsår 2009. Oisolerad byggnad med trästomme och takstolar av trä 15x20 meter.
Invändig takhöjd 5 m.Plåt på väggar och tak. Betonggolv. 
Skjutportar 6x4,6 meter i båda gavlarna. Skärmtak 3X20 m. efter hela långsidan.

virkesförråd 2

Osäkert byggnadsår på den först uppförda byggnaden, tillbyggnad uppförd 1983.
Oisolerad byggnad med stålstomme. Plåt på väggar och tak. Den lägre byggnaden har två våningsplan, fri takhöjd nedre våning 2,4 m., övre våning 1,8 - 2,4 m. Betonggolv med måtten 12x8 m. 
En rullport 2,4x4,3 m. samt en port 5x4,3 m.
Den högre byggnaden har en fri takhöjd på 4,6-5 m. Entresol i trä 10x5 m. Grovt betonggolv med måtten 30x10 meter.
En vikport 4x4,5 m. samt en skjutport 6x4,6 m.

fD. snickeri

Okänt byggnadsår. Isolerad träbyggnad 8x9 m. med trägolv.
Port 2,1x2,4 m. 
Isolerad tillbyggnad i trä 5x8 m. med betonggolv. Plåttak. Invändig takhöjd 2,4 m. 
2 st portar 2,1x2,4 m.