25060212-b2Q1s

INDUSTRIFASTIGHET KIL LERSÄTTER 1:394

Enl. uppdrag från konkursförvaltare Adv. Carl Henry Salomonsson Hamilton Advokatbyrå Karlstad säljes fastigheten Kil Lersätter 1:394 genom offentlig nätauktion. Högsta budgivare efter avslutad auktion erlägger omgående handpenning motsvarande 10% av köpeskillingen, resterande belopp erlägges senast på tillträdesdagen. Visning: måndag 23/9 kl.10:00-11:00 Harkevålsvägen 31 Kil.