25060212-b2Q1s

Integritetspolicy bna.nu

Denna policy förklarar hur och vad vi på Bernt Nilsson Auktioner AB, Bjälverud 481, 68693 Sunne (nedan benämt bna.nu) samlar in, hur vi använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Detta gäller för vår webplats och e-handelslösning.
När du accepterar denna policy så samtycker du till att vi får samla in, använda och lämna ut dina personuppgifter så som vi beskriver i detta dokument.
Om en uppgift anonymiserats av oss på så vis att man ej kan identifiera en privatperson anser vi ej att detta kan betraktas som en personuppgift.
Vår auktionssida är byggd på en plattform som Arctic support AB tillhandahåller, de är på så vis vårt personuppgiftsbiträde som vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med där Arctic support AB säkerställer att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt, läs mer om Arctic support AB integritetspolicy på dess hemsida.
Ändringar kan förkomma i denna policy men aktuell policy kommer alltid att vara publicerad på bna.nu .
Om en större ändring sker kommer vi att kontakta dig som kund via e-post. Du kan när som helst be om att få bli struken ur våra register så länge det ej bryter mot annan lagstiftning  t.ex bokföringslagen.
När du registerar dig som kund får du ange företagsnamn,adress, org.nr, namn på kontaktperson ,e-post, samt telefon.nr du får även godkänna auktionsvillkor där detta dokument ingår.
 
Personnummer.
Då vi främst vänder oss till företag sparar vi org.nummer men även personnummer då privatpersoner registrerar sig. Vi använder dessa för kreditprövning och fakturering. 
 
Kakor (cookies)

Vi använder cookies för att webplatsen ska fungera bättre, om du stänger av cookies i din webläsare kan vissa funktioner på sida upphöra att fungera.
En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.
 
Annonsering på nätet.

När vi annonserar på nätet, t.ex via sociala medier och plattformar på nätet använder vi oss av plattformens eventuella personuppgifter, så vi förser inte våra konton på sociala medier med de uppgifter kunder registrerat hos oss.
 
Tillsyn och anmälan.

Om vi märker att t.ex ett dataintrång skett i vårt register är Datainspektionen den tillsynsmyndighet vi anmäler till. Vi anmäler inom 72 timmar från att vi fått vetskap om händelsen.
 
Lagringstid.

För att kunna hantera en order sparar vi kundens kontaktuppgifter, information om vunna objekt, betalningsinformation samt transportinformation i som mest 7 år från registrering.
Uppgifter som ligger till grund för bokföring lagras i som mest 7 år för att följa bokföringslagen.
 
Personuppgiftansvarig.

Personuppgiftansvarig är Bernt Nilsson Auktioner AB, Bjälverud 481, 68693 Sunne(556355-9433). Om du har frågor eller vill komma i kontakt med ansvarig kan du ringa på 0565-91177 eller skicka ett mail bernt@bna.nu